poniedziałek

Gdy prędkość ma znaczenie

U jednego z klientów miałem możliwość zebrania statystyk powdrożeniowych. Po wymianie systemu backupowego na NetWorker, wydajność backupu wzrosła o 50%. Dotychczasowa prędkość backupu 2,77TB/h skoczyła do ponad 4TB/h jak na rysunku poniżej:
Super szybki backup NetWorker
Backup odbywał się z systemu HP-UX na 40 napędów wirtualnej biblioteki taśmowej (VTL). Tak więc każde oprogramowanie miało równe szanse. Backupowana była baza danych Oracle o wielkości ponad 10TB.
Skokowy wzrost wydajności to najczęstsze doświadczenie klientów wdrażających NetWorkera. Kilka innych przykładów:
  • Wydajność 15TB/h dla ciągłego backupu Exchange w sieci LAN (NetWorker + Data Domain 2500)
  • Wydajność 20TB/h dla ciągłego backupu baz Oracle (NetWorker + Data Domain 7200)