niedziela

Przegląd materiałów po polsku dotyczących backupu, odtwarzania, archiwizacjiArtykuły i filmy dotyczące Avamara
--
Warsztaty Avamar 9 października 2018: 
https://www.linkedin.com/pulse/warsztaty-backuprecovery-2018-olkowski-daniel/?published=t
--
Samouczek: Jak zainstalować Avamara w swoim środowisku dla celów testowych:
Pierwszy link od góry
--
Samobackupujące się środowisko wirtualne
Avamar automatycznie rozpoznaje nowe maszyny wirtualne i backupuję je zgodznie z naszymi życzeniami
https://youtu.be/8EX20Srd3ro
http://backuprecoveryman.blogspot.com/2017/03/czy-srodowisko-wirtualne-moze-sie.html
--
Pełny film opisujący kluczowe właściwości Avamara
Wydajność, brak obciążenia zabezpieczanych maszyn, środowiska serwerowe, pliki
Efektywność Avamara – błyskawiczne i częste backupy:
--
Avamar – pełne backupy bez czytania danych:
--
Szybkość backupu Avamara:
--
Super wydajności backupu Avamarem systemu plików – dane z produkcyjnych wdrożeń:
--
Odtworzenie Avamar’em systemu plików w ciągu pojedynczych sekund
--
Właściwości Avamara dla backupu/odtwarzania laptopów
--
Proste Disaster Recovery przy pomocy Avamara
--
Błyskawiczne odtworzenie Avamar’em obrazów maszyn wirtualnych (CBT)
--
Niektóre możliwości Avamara w środowiskach VMware:
--
Granularność backupu w środowisku VMware (demo):
--
Granularność odtwarzania w środowisku VMware (demo):
--
Odtwarzanie pojedynczego pliku przez właściciela maszyny wirtualnej VMware (demo):
--
Uruchomienie maszyny wirtualnej bezpośrednio z medium backupowego bez odtwarzania (demo):
--
VMware: Współpraca administratora Avamara i administratora VMware (film z demo).
Administrator VMware w prosty sposób przyporządkowuje maszyny wirtualne do polityk backupowych:
--
Globalna de-duplikacja backupów obrazów maszyn wirtualnych oraz backupów ze środka
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=1810
--
Super de-duplikacja Avamara:
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=798 (maszyny wirtualne HyperV)
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=905 (maszyny wirtualne VMware)
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=1061 (maszyny wirtualne VMware)
--
Idealny system backupu – oczekiwania klientów:
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=437 (natychmiastowe backupy)
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=1119 (błyskawiczny restore)
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=1577 (brak transferu danych do medium backupowego)
https://youtu.be/dfq4x5zPukk?t=1600 (niewrażliwość łącza niestabilne, o słabych parametrach)
--
Błyskawiczny backup / odtwarzanie środowisk NAS, filerów, serwerów plików (film):
https://youtu.be/v-fwALVCBzE?t=107  (problemy z backupem / odtwarzaniem NASów)
https://youtu.be/v-fwALVCBzE?t=325 (Backup NDMP Avamarem – architektura)
https://youtu.be/v-fwALVCBzE?t=547 (Wydajność backupu macierzy NAS Avamarem, wyniki z realnego środowiska)
https://youtu.be/v-fwALVCBzE?t=842 (Wydajność odtwarzania danych z backupu NDMP Avamarem, wyniki z realnego środowiska):
https://youtu.be/v-fwALVCBzE?t=993 (Właściwości backupu macierzy NAS przy pomocy Avamara, błyskawiczny backup, restore, odtworzenie na dowolny system, brak obciążenia macierzy w trakcie backupu, pomijalny transfer danych, inne)
--
Opis Avamara w ramach Data Protection Suite for VMware
--
Serwer Avamar - różne postacie
--
Oprogramowanie backupowe – raport Gartnera:
--
Avamar –najlepiej oceniane przez użytkowników (100% pozytywnych opinii):
--
Pełna dokumentacja Avamara:
Na dole strony link:
Dokumentacja Avamar-a w formie spakowanej zip
--
Nowości w Avamar 7.3
Wydajność, brak obciążenia zabezpieczanych maszyn, środowiska serwerowe, pliki
--
Aktualne materiały dotyczące Avamara

Artykuły i filmy dotyczące NetWorkera
Warsztaty z architektury i administracji: Avamar, NetWorker, Data Domain, RecoverPoint for Virtual Machines
Terminy:
https://www.linkedin.com/pulse/warsztaty-backuprecovery-2018-olkowski-daniel/?published=t
Szczegóły:
http://backuprecoveryman.blogspot.com/2017/12/warsztaty-backuprecovery-2018-terminy.html
--
Samouczek: Jak zainstalować NetWorkera w swoim środowisku dla celów testowych:
Drugi link od góry
--
Błyskawiczny backup wielu milionów plików NetWorker’em (film z demo):
Block Based Backup w akcji i na żywo.
--
NetWorker czyli gigantyczna wydajność (artykuł):
--
Pozycja NetWorkera na rynku (artykuł):
--
Oprogramowanie backupowe – raport Gartnera:
--
Nowości w NetWorker 9.0 (artykuł):
--
Materiały dotyczące NetWorker’a

Artykuły i filmy dotyczące Data Domain
https://youtu.be/Ne_l7mlNg98
--
BoostFS - deduplikacja na źródle dla każdego
https://youtu.be/dSU_81xDoZ0
--
Data Domain Virtual Edition krok po kroku z bezterminową licencją:
http://gurago.pl/
Trzeci link od góry
--
Data Domain Virtual Edition:
Co jest Data Domain? (film):
https://youtu.be/hO7Q2PsTBTc?t=111 (ogólne wprowadzenie)
https://youtu.be/0VkHrtvtwAY?t=106 (bezpieczeństwo, szacowanie wielkości Data Domain, protokoły)
--
Po wdrożeniu Data Domain - wrażenia klienta (artykuł):
http://backuprecoveryman.blogspot.com/2016/04/po-wdrozeniu-data-domain.html
--
Bardzo szybki backup baz danych na Data Domain (film z demo):
Bezpośredni backup baz danych z de-duplikacja na źródle bez wykorzystania oprogramowania backupowego:
--
Globalna de-duplikacja Data Domain (film):
De-duplikacja między backupem obrazów maszyn wirtualnych a backupem agentowym:
Data Domain 2200 (opis):
--
IDC: Data Domain zwiększa udział w rynku do ponad 67%:
Data Domain nieprzerwanie liderem rynkowym – absolutna dominacja technologiczna rynku –film:
--
Magic Quadrant Gartnera dla de-duplikatorów:
--
Porównanie kosztów mediów backupowych: Data Domain vs dysk vs biblioteka taśmowa (film):
--
Rekordowy współczynnik de-duplikacji Data Domain:
--
Aktualne materiały dotyczące Data Domain
Artykuły i filmy dotyczące Data Protection Suite for VMware
--
Artykuł opisujący zawartość i sposób licencjonowania Data Protection Suite for VMware.
Na końcu artykułu jest link do prezentacji  oraz filmu omawiającego szczegółowo pakiet  „Data Protection Suite for VMware”.
--
Data Protection Suite for VMware – pełny opis (film)
--
Jakie środowiska zabezpiecza Data Protection Suite for VMware:
·         Środowisko VMware zabezpieczane Protection Suite for VMware
·         Środowisko HyperV zabezpieczane Protection Suite for VMware
·         Serwery fizyczne
--
Zawartość pakietu Data Protection Suite for VMware
https://youtu.be/s9DN3h_plJA?t=550 (techniczny opis pakietów)
https://youtu.be/s9DN3h_plJA?t=903 (licencje zawarte w Data Protection Suite for VMware)
 • Avamar – nielimitowany zakres w ramach Data Protection Suite for VMware
 • RecoverPoint for Virtual Machines – nielimitowany zakres w ramach Data Protection Suite for VMware
 • Data Protection Advisor – nielimitowany zakres w ramach Data Protection Suite for VMware
 • Data Protection Search– nielimitowany zakres w ramach Data Protection Suite for VMware

--
Zasady licencjonowania pakietu Data Protection Suite for VMware
--
Minimalne / maksymalne środowisko zabezpieczane Data Protection Suite for VMware
--
Data Protection Suite for VMware dostępny tylko w kanale partnerskim
--
Przykład licencjonowania oraz zawartości Data Protection Suite for VMware dla środowiska wirtualnego VMware:
--
Przykład licencjonowania oraz zawartości Data Protection Suite for VMware dla środowiska wirtualnego HyperV:
--
Sesja pytań i odpowiedzi dotyczących Data Protection Suite for VMware:
--
Aktualne materiały dotyczące Data Protection Suite for VMware

Artykuły i filmy dotyczące pakietu licencyjnego
DPS DD VE
--
Artykuł opisujący zawartość i sposób licencjonowania DPS DD VE:
Film dyskutujący DPS DD VE:

Artykuły i filmy dotyczące RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VM)
--
Warsztaty RP4VM 20 listopada 2018: 
https://www.linkedin.com/pulse/warsztaty-backuprecovery-2018-olkowski-daniel/?published=t
---
Prezencjacja RecoverPoint for Virtual Machines:
http://www.gurago.pl/rp4vm/RP4VM_1_Why_RecoverPointForVirtualMachines.pdf
---
Techniczny samouczek wyjaśniający działanie RecoverPoint for Virtual Machines:
http://www.gurago.pl/rp4vm/RP4VM_1_Why_RecoverPointForVirtualMachines.pdf
--
Krótki artykuł dotyczący możliwości RecoverPoint for Virtual Machines (RP4VM):
--
Film omawiający szczegółowo RecoverPoint for Virtual Machines (film).
Zawiera także demo rozwiązania na żywo:
--
Prezentacja dotycząca RP4VM (angielski - wyjątek):
--
Możliwości RecoverPoint for Virtual Machines (film):
--
Funkcjonalności RecoverPoint for Virtual Machines (film):
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=238 (uruchomienie maszyny wirtualnej z dowolnej historycznej chwili)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=446 (RP4VM i backup raw device’ów VMware)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=489 (RP4VM i backup dużych, szybko zmiennych maszyn wirtualnych)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=528 (RP4VM jako Continues Data Protection)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=589 (RP4VM niezależne od macierzy pod spodem)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=614 (TCO RecoverPoint dla maszyn wirtualnych)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=676 (rozwiązanie w całości software’owe)
--
Porównanie RecoverPoint for Virtual Machines w stosunku do systemu backupowego (film):
--
Architektura i zasada działania RecoverPoint for Virtual Machines (film):
--
Demo RecoverPoint for Virtual Machines (film):
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=1222 (wizard: zdefiniowanie które maszyny chce chronić, parametry ochrony)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=1410 (maszyna chroniona vs kopia gotowa do uruchomienia)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=1634 (uruchomienie kopii maszyny wirtualnej z dowolnego momentu)
https://youtu.be/HQxJ5wxitlA?t=1758 (możliwe operacje na kopii produkcji)
--
Licencjonowanie RecoverPoint for Virtual Machines (film):
--
Jak pobrać demo RecoverPoint for Virtual Machines (film):
--
Opis RecoverPoint for virtual Machines w ramach Data Protection Suite for VMware
--
Aktualne materiały dotyczące RecoverPoint for Virtual Machines

Artykuły i filmy dotyczące Data Protection Search
--
Przeszukiwanie zawartości backupów czyli Data Protection Search:
--
Opis Data Protection Search w ramach Data Protection Suite for VMware
--
Aktualne materiały dotyczące Data Protection Search


Artykuły i filmy dotyczące Data Protection Advisor
--
Opis Data Protection Advisor w ramach Data Protection Suite for VMware
--
Aktualne materiały dotyczące Data Protection Advisor

Artykuły i filmy dotyczące storage’u obiektowego: ECS
--
Jak długoterminowo przechowywać backupy?
ECS vs biblioteki taśmowe
https://youtu.be/PkZjy-4PJsU (film)
http://gurago.pl/s1/DlugoterminowePrzechowywanieBackupow.pdf (prezentacja)
--
Nowoczesna archiwizacja z dostępem przez Internet przy pomocy Atmosa / ECS
Fragmenty filmu:
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=39 (Digitalizacja archiwów – dlaczego?)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=76 (Digitalizacja archiwów – jak?)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=91 (Rozmiar archiwum cyfrowego)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=106  (Technologia chmury dyskowej)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=204 (Interface użytkownika)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=279 (Rozwiązanie które się rozwija i obejmuje kolejne obszary)
https://youtu.be/XAAxU3tqaXE?t=341 (Projekt dostępny dla każdego)
--
Aktualne materiały dotyczące ECS, storage’u obiektowego

Artykuły i filmy dotyczące VDP (vSphere Data Protection)
--
Samouczek, szczegółowa instrukcja jak zainstalować i skonfigurować VDP:
http://www.gurago.eu/vdp_install/
Piąty link od góry
--
Opis i właściwości VDP (artykuł):
Na końcu artykułu jest link do prezentacji:
--
Film omawiający szczegółowo VDP (zawiera demo):
--
Integracja VDP z Data Domain (artykuł):
--
Integracja VDP z Data Domain (film):
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=1285 (globalna de-duplikacja na Data Domain)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=1554 (Rekomendowane modele Data Domain dla VDP)
--
Wyrzut backupów VDP na taśmę – ADMe (artykuł):
--
Co to jest VDP? (film):
--
Możliwości i funkcjonalności VDP (film):
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=168 (super de-duplikacja, replikacja)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=380 (bezpłatni agenci do baz danych)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=786 (bezpłatni agenci do baz danych)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=467 (wsparcie dowolnego storage’u,
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=559 (odtworzenie bez vCenter)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=610 (kalendarz backupu, weryfikacja backupów)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=697 (oszczędności dzięki de-duplikacji VDP)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=838 (odtworzenie maszyny wirtualnej w ciągu sekund – VBT restore)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=1666 (przykłady zastosowań)
--
Demo VDP (film):
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=224 (replikacja i odtworzenie w zdalnej lokalizacji)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=1639 (kalendarz replikacji)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=324 (tworzenie polityki backupowej)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=432 (agenci do baz danych)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=559 (odtworzenie bez vCenter, weryfikacja backupu)
https://youtu.be/lSs_94qoNcw?t=637 (weryfikacja backupów)
--
Przykładowe wydajności backupu VDP/Avamarem (film).
--
Aktualne materiały dotyczące VDP, vShpere Data Protection

Artykuły i filmy analizujące koszt utraty danych, parametry biznesowe backupu
--
Omówienie RPO / RTO: czas odtwarzania, punkt do którego się odtwarzamy (film):
--
Analiza kosztów niedostępności aplikacji (film):
--
Oszczędności dzięki de-duplikacji zmiennym blokiem na przykładzie VDP (film):
--
Porównanie kosztów mediów backupowych: Data Domain vs dysk vs biblioteka taśmowa (film):
--
Wiarygodność mediów backupowych (film):
--
Aktualne materiały dotyczące parametrów biznesowych backupu, archiwizacji
4 komentarze:

 1. Pani Danielu a kiedy coś o EMC Backup&Recovery Manager? ;)

  OdpowiedzUsuń
 2. Będzie!
  Do końca kwietnia!!!

  OdpowiedzUsuń
 3. czy już coś jest na temat BRM?

  OdpowiedzUsuń
 4. I want to know about BoostFS configuration in detail.

  OdpowiedzUsuń